De Nacht van Vlaanderen editie 2021


De recente evoluties maken het ons echter elke dag moeilijker en moeilijker om de voorbereidingen te starten. Het lijkt ons dan ook niet eerlijk om jullie vanaf 1 april te laten inschrijven en voorbereiden voor een sportieve uitdaging waarvan we vandaag nog niet weten op welke manier dit zou kunnen doorgaan.  

We blijven alvast niet bij de pakken zitten en kijken positief vooruit. We zijn druk in de weer om met een beperkt aantal alternatieven uit te pakken. Hopelijk krijgen die verschillende pistes in de loop van de komende weken meer vorm en krijgen we van de diverse overheden voldoende positieve signalen om onze alternatieven uit te werken. 

 De mensen die vorig jaar ingeschreven waren en er voor kozen om dit over te zetten naar de volgende editie kunnen op hun beide oren slapen. Zij zullen zich ook weer kosteloos kunnen inschrijven voor de volgende editie.

Dit geldt zowel voor het lopen als voor het wandelen!!

Hou jullie goed! Zorg voor elkaar!

 Het bestuur van vzw De Nacht  

 

BELANGRIJK : 

 

  1. Er moet vooraf ingeschreven worden voor alle onderdelen en alle afstanden.   Voor alle loopwedstrijden en alle wandeltochten is dat tot uiterlijk 10 juni 2021.

  2. Er wordt een limiet geplaatst op het aantal inschrijvingen. Voor de wandelaars van de 100 km, de 21 km en de 10 km zijn dat maximaal 1000 tickets en voor de 42 km wandeltocht maximaal 1500.

    Ook voor de lopers werken we met limieten. Met uitzondering van de volledige marathon, zijn er voor de 5km, de 10km en de halve marathon telkens max. 1000 tickets beschikbaar.

  3. Wandelaars die voor editie 2020 automatisch een voucher ontvingen :  Iedereen dient zich opnieuw te registreren voor edite 2021, inschrijvingen worden niet automatisch overgezet.  De deelnemers editie 2020 worden persoonlijk uitgenodigd per email.  Klik op link “online inschrijven” in de mail, de voucher zal dan automatisch in mindering worden gebracht van het te betalen bedrag.  Als je opnieuw alle gegevens begint in te vullen, zal je toch bij de betaalfunctie eindigen, en dat is niet de bedoeling.  Bij twijfel vraag uw Cronolive identicatienr aan de organisatie (nachtvv@proximus.be)

    PS. Cronolive: Mensen hebben een voucher ontvangen twv bedrag X, dat wordt in mindering gebracht van hun registratie. Aangezien de prijzen van 2020 identiek zijn aan die van 2021 is dat geen probleem, maar deelnemers die bijvoorbeeld betaald hebben voor 42km en nu inschrijven voor de 100 km dienen uiteraard nog het saldo bij te betalen.