Algemene voorwaarden


LOPEN

  1. Wie inschrijft voor één van de loopwedstrijden van de Nacht van Vlaanderen gaat akkoord met de hier opgesomde voorwaarden. 
  2. Om deel te nemen moet je geregistreerd zijn via onze website en moet de betaling voor 15 juni geregeld zijn (bij voorinschrijving). Inschrijvingen op de vrijdag zijn nog mogelijk tussen 17.00 en 20.00 uur
  3. Online inschrijvingen aan voordeeltarief lopen tot 15 juni. Na 15 juni gelden de tarieven van de daginschrijving en kan je nog inschrijven via de website mits onmiddellijke betaling online. 
  4. Inschrijvingen worden niet terugbetaald, met uitzondering van medische redenen (gestaafd met een doktersbriefje) en / of dwingende familiale redenen die aangetoond kunnen worden. De terugbetaling gebeurt enkel als wij voor 1 juli schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht werden!
  5. Wij bewaren de persoonsgegevens enkel om deelnemers in de toekomst op de hoogte te kunnen brengen van onze organisaties. Je kunt door het sturen van een mail naar nachtvv@proximus.be jouw persoonsgegevens laten schrappen uit onze bestanden
  6. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of met commerciële partners van vzw De Nacht.
  7. Door deel te nemen, geef je toestemming aan de organisatie om foto - en filmmateriaal met deelnemers, gratis te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals flyers, affiches) en voor gebruik op onze website en sociale media.
  8. Deelnemers mogen geen kledij dragen die aanstootgevend is.
  9. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade van om het even welke aard, door een deelnemer opgelopen voor, tijdens of na de loopwedstrijd.
  10. VERZEKERING: alle deelnemers van de loopwedstrijden zijn verzekerd via de polis die wij met de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) afgesloten hebben.